Приеха ОУП – попътен вятър за двете общини Велинград и Сърница

Posted by at 13:25 0 Comment Print

На 30 октомври 2014 г. Общински съвет – Велинград прие Общия устройствен план (ОУП) на община Велинград, за който “Темпо” писа подробно в предишния брой на вестника. Дългата процедура вече е в края на финалната права, а нашата община е сред първите в България, изготвили и приели ОУП. Ползите са много, тъй като наличието на план ще подпомогне в голяма степен кандидатстването по европейски проекти и ще реши част от големите инфраструктурни, транспортни, екологични и други проблеми на общината.
Общият устройствен план обхвяща цялата територия на община Велинград. След отделянето на новата община Сърница от началото на 2015 г. ще бъдат очертани новите граници и на практика и двете общини ще имат ОУП и попътен вятър за своето развитие, както каза арх. Кънева, ръководител на екипа, изготвил плана.
При обсъждането на ОУП в Общинския съвет Златко Златанов постави два въпроса: къде е планирана зона за увеселителни заведения и шумни атракции, от каквато се нуждае Велинград като туристически център и защо зоната към Драгиново е определена като промишлена, а точно там е неусвоеното количество минерална вода и мястото за строеж на бъдещи хотели.
Главният архитект Тодор Енев разясни на съветниците, че на базата на ОУП на общината вече се прави ОУП на Велинград. В него ще се извърши нужното зониране, като зоната за шумни атракции ще бъде в района на микроязовира, където е планирано и игрище за голф. Арх. Енев припомни, че при приемането на устройствения план на Велинград през 1981 г. тогавашната власт е платила държавни такси за значително разширение на градската територия. Благодарение на това сега Велинград може да се разшири, без общината да заплаща допълнително. Особено ценно за жителите е, че с приемането на ОУП е извършена поредица от съгласувания и смяна на предназначението на земи, които ще се ползват служебно от хората и няма да е нужно всеки да съгласува поотделно.
Кметът Иван Лебанов очерта перспективата, че Велинград ще се разширява в две посоки – Драгиново и Марина ливада, така че ценните имоти са около Чолаков чучур и Марина ливада. Преди да тръгне разширението към Драгиново обаче е нужно да се закрие сметището, а общината е проявила далновидност, като се е преборила да получи за стопанисване минералните води от находището в Драгиново.
След приемането на ОУП от местния парламент предстои неговото обнародване в Държавен вестник, след което планът ще влезе в сила.

Велинградски Темпо новини

Южен централен

Related Posts

Вашият коментар

КОНТАКТИ

ГЛОБАЛ АГРО ЕООД
Моб. 0898 680 550
Тел. 02/49 000 58
info@mapsbg.com

СПОДЕЛЕТЕ

Условия за ползване

Всички права са запазени.
Всички права на интелектуална собственост върху картографските информационни ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Глобал Агро ЕООД