2-ри избирателен район – БУРГАС

Posted by at 13:12 0 Comment Print

ИЗБРАНИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 Nr в бюлетината
15
Галина Стефанова Милева-Георгиева
Диана Иванова Йорданова
Димитър Бойчев Петров
Иван Стефанов Вълков
Ивелина Веселинова Василева
Семир Хусеин Абу Мелих
Снежина Минчева Маджарова
5
Атанас Зафиров Зафиров
Димчо Димитров Михалевски
Павел Маринов Маринов
 40
Дурхан Мехмед Мустафа
Хюсеин Хасан Хафъзов
 14 Десислав Славов Чуколов

ВСИЧКИ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ

Бургас

ПП “Нова Алтернатива”

1. Тони Василев Бимбалов

2. Александър Александров Милтиядов

3. Стоян Атанасов Атанасов

4. Мария Димова Стойкова

5. Калин Валентинов Керин

6. Ирина Валериева Колева

7. Милка Александрова Стоичкова

8. Георги Богданов Танев

ПП “Демократическа Партия”

1. Павлин Колев Колев

2. Любомил Любомилов Иванов

ПП “Национален Фронт за Спасение на България”

1. Валери Симеонов Симеонов

2. Валентин Кирилов Касабов

3. Петър Христов Петров

4. Ангел Димитров Божидаров

5. Христиан Радев Митев

6. Георги Иванов Костадинов

7. Ваня Георгиева Чечева

8. Валентин Иванов Фъртунов

9. Мария Стоянова Петрова

10. Севдалина Николова Пенева

11. Иван Стоянов Кузманов

12. Степан Онник Дадурян

13. Николай Димитров Дичев

14. Ваня Иванова Инджова-Жекова

15. Станимир Мартинов Кожухаров

16. Радосвета Стефанова Генина

КП “Коалиция за България”

1. Димчо Димитров Михалевски

2. Христо Цветанов Монов

3. Атанас Зафиров Зафиров

4. Павел Маринов Маринов

5. Пенко Атанасов Атанасов

6. Ива Димитрова Кусева

7. Паруш Димитров Парушев

8. Юлия Трифонова Йоргова-Форд

9. Димитър Георгиев Гочев

10. Тошко Иванов Драгнев

11. Николай Асенов Тишев

12. Тодор Байчев Байчев

13. Христо Пламенов Панайотов

14. Лалка Василева Стоева

15. Виктор Атанасов Атанасов

16. Андрей Иванов Андреев

17. Росен Георгиев Деспов

18. Кремена Кирилова Лалева

19. Дарина Димитрова Стоянова

20. Диана Георгиева Касабова

21. Георги Михайлов Спасов

22. Дафинка Димитрова Главанска

23. Диана Колева Гурева

24. Павлина Иванова Вълканова-Пунчева

25. Мартин Георгиев Павлов

26. Величка Йорданова Бурлакова

27. Апостол Иванов Апостолов

28. Катя Колева Келевска

КП “Център – Свобода и Достойнство”

1. Мустафа Хюсеин Мустафа

2. Стефан Георгиев Кенов

3. Нуртен Али Поплавска

4. Валентин Колев Янчев

5. Атанас Паскалев Тодоров

6. Кремена Недкова Табакова

7. Мехмед Хасан Катърджьолу

8. Полина Илиева Милушева-Мандаджиева

9. Емрах Айдън Хасанходжа

10. Кръстю Димитров Ставрев

11. Исрафил Мустафа Мехмед

12. Наталия Димитрова Димитрова

13. Халил Рашид Халил

14. Христо Петков Димитров

15. Рафаил Николаев Огнянов

16. Десислава Константинова Николова

17. Хамди Джелил Хюсеин

18. Гергана Константинова Панева

19. Здравко Георгиев Манолакиев

20. Никола Тодоров Делиев

21. Марийка Панайотова Милушева

22. Петър Георгиев Петров

ПП “Национал-Демократична Партия”

1. Борислав Тодоров Стоянов

2. Мария Стоянова Стоянова

3. Николета Димитрова Солуева

4. Радослава Иванова Солдатева

5. Спас Николов Рабаджийски

6. Цветан Русев Савов

КП “Гражданска Листа – Модерна България”

1. Здравка Владимирова Кръстева

2. Атанас Василев Димитров

3. Пламен Славчев Петков

4. Стоян Адамов Кирязов

5. Минчо Павлов Иванов

6. Гергана Димитрова Георгиева

7. Йордан Ташев Видев

8. Калин Господинов Даскалов

9. Румяна Антонова Бинева

10. Павел Борисов Станулов

11. Орлин Георгиев Попов

12. Божидар Тодоров Петавраджиев

13. Моника Атанасова Воденичарова

КП “Съюз на Демократичните Сили”

1. Костадин Иванов Марков

2. Стефан Евтимов Цинцарски

3. Вълчо Иванов Чолаков

4. Таня Янкова Тодорова

5. Константин Димитров Райков

6. Милен Димитров Георгиев

7. Красимир Николов Коларов

8. Дончо Николаев Златев

9. Иван Божидаров Пейчев

10. Венелин Георгиев Ангелов

11. Диана Костова Димова

12. Петър Георгиев Янев

13. Яни Милчев Скумов

14. Димчо Рачев Рачев

15. Кристиян Анастасов Трифонов

16. Станислав Димитров Гърков

ПП “Либерален Алианс”

1. Гергана Желязкова Стефанова

2. Марина Светославова Тънмазова

3. Деяна Желязкова Славова-Велева

4. Цветан Димитров Стойков

5. Недко Петков Жечев

6. Ваня Иванова Янкова

7. Станислава Василева Малкочева

8. Елена Желева Гогова

9. Георги Витанов Марков

ПП “Християн-Социален Съюз”

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов

2. Стоян Иванов Милков

3. Мирослав Динков Стойков

4. Милка Димова Калустян

5. Дафина Георгиева Бахчеванова

6. Слава Георгиева Ганчева

7. Георги Кирилов Кирязов

8. Десислав Петров Петров

9. Йоана Красимирова Илиева

10. Атанас Костов Комитов

11. Валери Василев Панайотов

12. Георги Стоев Стоев

13. Йордан Димитров Димитров

14. Красимир Димитров Димитров

ПП “Атака”

1. Десислав Славов Чуколов

2. Димитър Димчев Димов

3. Биляна Богданова Янева

4. Петър Иванов Петров

5. Георги Михайлов Сенгалевич

6. Димчо Грудев Грудев

7. Анета Леонидова Лукова-Георгиева

8. Петър Ралев Пеев

9. Илина Тодорова Йорданова

10. Сергей Георгиев Зайранов

11. Божидара Пенева Топчиева-Кирова

12. Радко Пенчев Радев

13. Тодорка Янчева Иванова

14. Лазар Дойчев Лазаров

15. Християн Любомиров Желязков

16. Свилен Станиславов Малинов

ПП “ГЕРБ”

1. Ивелина Веселинова Василева

2. Димитър Бойчев Петров

3. Иван Стефанов Вълков

4. Снежина Минчева Маджарова

5. Семир Хусеин Абу Мелих

6. Диана Иванова Йорданова

7. Галина Стефанова Милева-Георгиева

8. Жечо Дончев Станков

9. Надежда Ангелова Палова

10. Стоян Янков Гюзелев

11. Румен Динев Желев

12. Тодор Жаков Йосифов

13. Рахим Ереджеб Ибрям

14. Тодор Михайлов Михалев

15. Велина Димитрова Арнаудова

16. Живко Събев Куцаров

17. Борислав Красимиров Киров

18. Димитър Георгиев Георгиев

19. Христо Стоянов Будаков

20. Теодора Илиева Илиева

21. Диян Иванов Петров

22. Христина Стефанова Арсенова-Андреева

23. Красимир Стоянов Димитров

24. Христо Георгиев Радулов

25. Стефан Василев Калчев

26. Иван Иванов Сабанджиев

27. Нестор Петров Христов

28. Росица Недева Петрова

ПП “Ред, Законност и Справедливост”

1. Мария Георгиева Инджова

2. Петър Добрев Димитров

3. Деян Йотов Йотов

4. Пенка Кръстева Вълчева

5. Росен Илев Петров

6. Трифон Дачев Трифонов

7. Цонка Иванова Господинова

8. Светлана Кирилова Панайотова

9. Ивайло Валериев Петров

10. Диян Тодоров Георгиев

11. Иванка Огнянова Иванова

12. Атанас Николов Турлаков

13. Антон Стоянов Димитров

14. Деян Стефанов Димитров

15. Донка Стефанова Стоянова

16. Андриана Демостенова Китанова

17. Живко Маринчев Апостолов

18. Станимира Христова Иванова

19. Божидар Калудов Стефанов

20. Петранка Жекова Видова

21. Валентина Георгиева Димитрова

22. Иво Любомиров Авуски

23. Илиана Василева Милкова-Томова

ПП “ВМРО – Българско Национално Движение”

1. Елена Маринова Иванова

2. Георги Петров Дракалиев

3. Галина Йорданова Димитрова

4. Атанас Георгиев Драмчев

5. Димитър Жеков Проданов

6. Теодор Пенчев Бординяшки

7. Николай Георгиев Стоянов

8. Кристиан Ангелов Рангелов

9. Веселин Ангелов Лафчиев

10. Милан Кирилов Георгиев

11. Ивелина Костадинова Вълева

12. Траян Николов Ангелов

13. Иван Тодоров Бандрамалиев

14. Недялко Иванов Койчев

15. Любомир Златинов Богойчев

16. Елина Трифонова Димитрова

ПП “Демократична Гражданска Инициатива”

1. Златина Атанасова Пенчева

2. Тодор Атанасов Янев

3. Мая Светозарова Милушева

4. Радослав Атанасов Атанасов

5. Цветелина Емилова Цветкова

ПП “Християндемократическа Партия на България”

1. Анелия Георгиева Александрова

2. Чавдар Иванов Николов

3. Борислав Стойчев Билитков

ПП “Средна Европейска Класа”

1. Константин Живков Бачийски

2. Яна Вангелова Вангелова

3. Деян Денев Денев

ПП “Национално Патриотично Обединение”

1. Нейко Тодоров Ямандиев

2. Юлиян Станчев Колев

3. Желязко Георгиев Янев

4. Калоян Анастасов Кетев

5. Михаил Димитров Михайлов

6. Ивелина Тодорова Ямандиева

ПП “Лидер”

1. Димитър Паунков Колев

2. Марин Иванов Лазаров

3. Десислава Божидарова Йотова

4. Йордан Георгиев Атанасов

5. Георги Петров Янев

6. Стати Петров Добрев

7. Димитър Христов Христов

8. Христина Стоянова Иванова

9. Мартин Тодоров Джермов

10. Донка Баева Баева

11. Стефан Стоянов Стойчев

12. Станислава Георгиева Стойкова

13. Чавдар Евгениев Микулашев

14. Радослав Статев Добрев

15. Петър Неделчев Неделчев

16. Нина Костова Дянкова

17. Иван Димитров Мишинов

18. Величко Калчев Станчев

19. Илиана Евгениева Богданова

20. Асен Иларионов Асенов

ПП “Зелените”

1. Даниела Стоянова Божинова

2. Кристина Боянова Димитрова

3. Весела Съйкова Костова

4. Стефан Иванов Балев

5. Лилия Петрова Драмчева

КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)”

1. Веселин Методиев Петров

2. Георги Митев Митев

3. Метин Мустафов Мюмюнов

4. Георги Великов Костадинов

5. Русин Василев Савов

6. Константин Николов Палазов

7. Георги Кирилов Стоев

8. Таня Христова Божинова

9. Николай Недев Зехирев

10. Живко Кирилов Йорданов

11. Росица Тодорова Керемидчиева

12. Петя Йорданова Терзиева

ПП “Социалдемократическа Партия”

1. Ангел Владов Георгиев

ПП “Другата България”

1. Ивайло Цветков Тихолов-Франц

2. Валери Митков Марков

3. Антоанета Атанасова Косакова

4. Димитър Славчев Косаков

ПП “Българската Левица”

1. Станчо Димитров Станков

2. Маринка Александрова Шиварова

3. Емилия Илиева Томова

4. Здравко Димитров Колев

5. Димитър Хубенов Вълков

6. Зорница Матеева Матеева

7. Тихомир Маринов Арнаудов

8. Димитър Христов Тузлуков

9. Михо Николов Михов

10. Емилиян Константинов Делишменов

11. Димитринка Жекова Сидерова

12. Стоян Василев Стоянов

ПП “Кауза България”

1. Иван Киров Киров

2. Георги Янков Янев

3. Генчо Иванов Иванов

4. Маруся Горанова Ханджиева

5. Райно Генов Курдов

6. Христо Трендафилов Христов

7. Ивайло Панайотов Керемедчиев

8. Коста Желязков Койчев

ПП “Движение България на Гражданите”

1. Тома Любомиров Биков

2. Милен Георгиев Керемедчиев

3. Пламен Георгиев Янев

4. Живко Иванов Табаков

5. Дамян Ненчев Денев

6. Ирена Стоянова Балджиева

7. Таня Иванова Борисова

8. Здравка Рускова Инджова

9. Владимир Петров Стоянов

10. Неда Калчева Калчева

11. Радослав Петров Петков

12. Милена Кънчева Стоянова

13. Валентин Георгиев Люцканов

14. Константин Петков Горов

15. Янчо Станков Станков

16. Радостина Йовчева Славова

17. Божидар Георгиев Бабаджанов

18. Пенка Христова Колева

19. Валентина Крумова Косева

20. Стоян Демирев Грозев

ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение”

1. Иван Иванов Търпоманов

2. Иван Радославов Тодоров

3. Яна Атанасова Паскалева

4. Димитринка Стоянова Сотирова

5. Светлана Георгиева Тодорова

6. Бърза Стоянова Манолова

7. Бисер Иванов Георгиев

8. Росен Велков Методиев

9. Николета Иванова Търпоманова

10. Мария Стоянова Паскова

11. Силвия Симеонова Атанасова

КП “Българска Пролет”

1. Христо Димчев Кацаров

2. София Петрова Стоянова

3. Васил Динков Морфов

4. Мирослав Димитров Станчев

5. Божидар Бойков Стоянов

6. Десислав Пламенов Дяков

КП “Горда България”

1. Стоян Георгиев Апостолов

2. Светослав Генадиев Георгиев

3. Иван Николов Кожухаров

4. Бисер Спасов Колев

5. Атанас Димов Киселичков

6. Христо Димитров Трифонов

7. Янко Димитров Чичинов

8. Саня Живкова Върбанова

9. Стефка Иванова Балева

10. Магдалена Иванова Памукова

11. Георги Димитров Праматаров

12. Йорданка Петева Христова

13. Мария Илиева Илиева-Петкова

14. Георги Златев Атанасов

15. Кръстьо Илиев Петков

ПП “Глас Народен”

1. Росен Николаев Стойчев

2. Веселин Валентинов Митов

3. Мария Стоянова Явахчова

ПП “Български Земеделски Народен Съюз”

1. Николай Нанков Ненчев

2. Захарин Христов Лазаров

3. Димитър Янев Стоянов

4. Наталия Петрова Василева

5. Стойчо Тодоров Стоев

6. Светла Иванова Райкова

7. Борислав Кръстев Байчев

8. Валентин Ганчев Ганчев

9. Тончо Георгиев Тончев

ПП “Движение за Права и Свободи”

1. Хюсеин Хасан Хафъзов

2. Дурхан Мехмед Мустафа

3. Ружди Алириза Хасан

4. Юсеин Мехмед Мехмед

5. Зияд Туфик Ел-Масри

6. Ешереф Кязим Ешереф

7. Ружди Хикмет Хаджен

8. Наил Хасан Хасан

9. Димитър Андонов Николов

10. Александър Георгиев Делчев

11. Ахмед Сюлейман Мехмед

12. Фатме Хасан Рамадан

13. Юмер Хасан Ибрам

14. Севим Исмаил Али

15. Метин Мехмед Юмер

16. Илкин Мустафа Тащан

17. Ахмед Реджеб Реджеб

18. Красимир Стойчев Маринчев

19. Мехмед Адем Мехмед

20. Мехмед Ахмед Мустафа

21. Осман Смаил Мехмед

22. Хасан Хабил Юмер

23. Джюнейт Гюлтекин Шабан

24. Халиме Ахмед Хаджибекир

25. Мехмед Мехмед Мехмед

26. Айше Хюсеин Халилибрям

27. Селиме Ремзи Осман

28. Ибрахим Исмаил Ибрахим

ПП “Партия на Българските Жени”

1. Яна Георгиева Георгиева

2. Тодор Тодоров Тодоров

ПП “Единна Народна Партия”

1. Лина Апостолова Тодорова

2. Пламен Александров Карашев

3. Валери Димитров Ангелов

4. Митка Пенкова Георгиева

5. Дончо Николов Русев

6. Божидар Чавдаров Ботев

7. Севгин Бекир Бекир

8. Георги Николаев Стоянов

9. Илиян Николов Банев

10. Кирил Апостолов Чайков

11. Иван Георгиев Бостанджиев

12. Станислава Димитрова Кирова

13. Фани Георгиева Генчева

ПП “Съюз на Комунистите в България”

1. Цветомир Петров Стоянов

2. Станимир Недялков Станков

3. Иван Николов Колев

4. Костадин Недев Господинов

5. Димитър Петков Ангелов

 

Без категория ОБЛАСТ БУРГАС

Related Posts

Вашият коментар

КОНТАКТИ

ГЛОБАЛ АГРО ЕООД
Моб. 0898 680 550
Тел. 02/49 000 58
info@mapsbg.com

СПОДЕЛЕТЕ

Условия за ползване

Всички права са запазени.
Всички права на интелектуална собственост върху картографските информационни ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Глобал Агро ЕООД