Кметство купи мелницата на грешната Албена

Posted by at 6:10 0 Comment Print

По време на Европейски програмен период 2007 – 2013 Община Генерал Тошево реализира редица мащабни проекти, които положиха основите на развитието както на екотуризма в общината, така и на възстановяването и популяризирането на културно – историческото наследство по тези земи. Обособиха се нови туристически дестинации, които чрез  колорита на местния бит и богатото творчество на Йордан Йовков разкриха и продължават да разкриват непознатата Добруджа.
В контекста на тази политика общинското ръководство взе решение да придобие собствеността на една от емблематичните за Йовков и този край сгради, а именно – Мелницата в с. Изворово.  За целта Общински съвет – Генерал Тошево определи състав на комисия, която  договори условията, след което  мястото, в което се развива действието на драмата „Албена”, бе закупено. Имотът, който се простира на 397 кв.м разгърната застроена площ и прилежащият му двор от 4 120 кв.м, ще даде възможност да се създаде един завършен туристически продукт от маршрути, като се започне с Исторически музей – Генерал Тошево, премине се през музейната сбирка, посветена на Дора Габе в с. Дъбовик и се стигне до Йовковите места – Филиповата кръчма и Старият хамбар, училището, където писателят е практикувал в с. Красен, музея и въпросната Мелница. За реализирането на тази идея  кмета на общината г-н Димитър Михайлов има уверението и на директора на КК „Албена” г-н Красимир Станев. Мениджмънта на комплекса, носещ името на Йовковата героиня, ще участва при подготовката на заданието за проекти, а също така ще съдейства с новоизградената туристическа инфраструктурата да се запознаят не само  български, но и чуждестранни туристи. По този начин чрез публично – частно партньорство Община Генерал Тошево ще оптимизира условията за развитие на екологичен, селски и тематичен туризъм, свързан с културно-историческото наследство, традиционната кухня, местният бит и занаяти.
Разработването на подобни проекти в сферата на алтернативните форми на туризъм са в унисон с общинската стратегия за развитие и допринасят за подобряване качеството на живот и създаване на условия за регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Related Posts

Вашият коментар

КОНТАКТИ

ГЛОБАЛ АГРО ЕООД
Моб. 0898 680 550
Тел. 02/49 000 58
info@mapsbg.com

СПОДЕЛЕТЕ

Условия за ползване

Всички права са запазени.
Всички права на интелектуална собственост върху картографските информационни ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Глобал Агро ЕООД